Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FC Surprise:

 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen FC Surprise (KvK nummer 89126165) en de consument. Door het plaatsen van een bestelling bij FC Surprise, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 2. Aanbiedingen: Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen te wijzigen of in te trekken.
 3. Prijzen: Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen.
 4. Bestellingen: U kunt een bestelling plaatsen door het invullen van het bestelformulier op FC Surprise. Wij zullen u bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. De bestelling is pas definitief nadat wij u een bevestiging van de bestelling per e-mail hebben verzonden.
 5. Betaling: Betaling van de bestelling dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling, tenzij anders is aangegeven. Wij bieden verschillende betaalmogelijkheden, zoals iDeal, creditcard of PayPal.
 6. Levering: Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 1 werkdag te verzenden. Indien een product niet op voorraad is, zullen wij u hierover informeren en een verwachte levertijd geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in levering.
 7. Retourneren: U heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling deze zonder opgave van reden te retourneren. De retourzending dient te geschieden in de originele verpakking en in dezelfde staat als waarin u deze heeft ontvangen. Wij zullen uw betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugstorten.
 8. Garantie: Op onze producten zijn de wettelijke garantieregels van toepassing.
 9. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van FC Surprise of onze producten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant.
 10. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op FC Surprise worden gepubliceerd.
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter: Op alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 12. Klachten: Indien u een klacht heeft over FC Surprise of onze producten, kunt u contact met ons opnemen via info@fcsurprise.nl. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.